Phonebank.RED

Visste du att ett telefonsamtal är lika bra, och i vissa fall bättre, än ett fysiskt möte? Dessutom blir effekten högre och kostnaden lägre när det är era medlemmar som ringer till andra medlemmar eller potentiella väljare. 

Vi ville göra det smidigt för organisationer att administrera samtalskampanjer och genomföra registerunderhåll, samtidigt som det skulle vara enkelt för ringaren att komma igång och registrera sina samtal – så vi utvecklade Phonebank.RED. 

Verktyget har redan använts framgångsrikt av Kommunal, Socialdemokraterna och norska Fagförbundet. Över 230 000 samtal har genomförts sedan vi lanserade verktyget inför kyrkovalet 2017. Phonebank.RED är inte bara ett bra sätt att nå ut med enskilda kampanjer utan också ett perfekt verktyg för att kontinuerligt organisera riktiga samtal med människor. 

Nu utvecklar vi även en mer avancerad version av Phonebank.RED, med ett automatiserat system för uppringning och sammanställning. Vill du vara med på den resan? Hör av dig!

Phonebank.RED använder sig av säker inloggning och skilda administratörsroller för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och all övrig lagstiftning.

Funktioner i Phonebank.RED

  • Administera ringlistor.
  • Dela ut ringuppdrag till användare.
  • Säker inloggning och skilda aministratörsroller för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant lagstiftning.
  • Detaljerad statistik över antal gjorda samtal.