Vi organiserar människor och data med hjälp av egenutvecklade verktyg.

Världen har förändrats, ett teknikskifte har skett. Vi tror att framgångsrika organisationer behöver vara snabba och rörliga, och arbeta mer målmedvetet och långsiktigt.

Toolbuilders rör sig i gränslandet mellan webb, design, management och IT-system, men framför allt är vi experter på att använda teknik för att organisera människor.

Vi använder oss av både extern och egenutvecklad teknologi, ofta med specialbyggda lösningar. Vi utgår nämligen alltid utifrån hur din organisation fungerar — people first, tech second.