Clipboard.RED

Effektivisera din uppsökande verksamhet

Ingenting överträffar fysiska möten för att bygga starka relationer. Med Clipboard.RED ger du dina kampanjarbetare de absolut bästa förutsättningarna att lyckas med sitt uppdrag.

Clipboard.RED

Kvalitativt finns det en återkommande metod som vinner förstapriset i alla övertalningskampanjer världen över. Face-2-face, personliga möten, peer-2-peer, canvassing. Kärt barn har många namn. Vårt nya verktyg Clipboard.RED är till för att både organisera kampanjarbetare och för att lösa kampanjuppdrag. Som en smart, digital “skrivplatta” att fästa och lösa uppgifter på – alltid som en del av övriga ekosystemet.

En applikation som är optimerad för iOS och Android.

Använd den för personliga möten, dörrknackning, telefon, e-post eller SMS. Eftersom verktyget – liksom vår övriga teknologi är så kallad white-labels – är möjligheterna till användningsområde enorma. Enda kravet är att uppdraget som ska genomföras går att verbalisera i text eller bild.

Organisering av kampanjarbetare individuellt och i grupp.

Konceptet är att appen ger användaren tillgång till uppgifter – så kallade uppdrag – som varefter de blir lösta bockas av. På så vis påminner verktyget om Phonebank.RED men med skillnaden att kommunikationskanalen är mindre relevant. Använd appen för insamling av kontakter och data på stan. Låt kampanjarbetarna nyttja verktyget för att kontakta redan insamlade kontakter. Distribuera nya medlemmar till rätt förtroendevalda eller låt utvalda teamledare aktivera gräsrötter som har samlats in på nätet eller via telefon.

En del av ekosystemet 24/7.

Precis som med övriga verktyg uppdateras alla kontakter och data som samlas in i realtid. Det betyder att en kontakt kan samlas in via en kampanjwebb (Forward.RED) → hanteras dynamiskt i kampanj-CRM:et inklusive automatiskt e-postutskick (Toolbox.RED) → distribueras som ett ringuppdrag (Phonebank.RED) → och därefter distribueras vidare till Clipboard.RED. Perfekt för opinionsdrivna kampanjer, samtalskampanjer och medlemsvärvning då arbetet blir integrerat på riktigt i hela organisationsflödet.

Med stöd för push-notiser, nyhets-feed, FAQ och statistik kan appen transformeras  till en medlemsapp.

Om det inte räcker med defaultläget kan verktyget gå ifrån att vara en smart app med fokus på kontaktbearbetning till att försörja hela organisationen. Inte sällan behöver intranät och CRM kompletteras med en lösning som alla anställda, medlemmar och förtroendevalda alltid bär med sig. På så vis blir organisationen mer snabba och 95 procent av bruset försvinner från e-posttrådar och andra platser.

Fullt geo-stöd och en rik källa till kampanjintelligens.

Oavsett om det är dörrknackning eller besök av arbetsplatser som är föremål för uppdragen har Clipboard.RED inbyggda kartfunktioner, vilket blir till ett stort stöd när kampanjledningen löpande ska utvärdera insatser och ta fram beslutsunderlag.