Phonebank

Det finns ingenting som slår telefonsamtal i fråga om resurseffektivitet

Med Phonebank kommer användarna igång på 15 minuter.

Phonebank

Det är oslagbart med gräsrötter som samtalar med andra gräsrötter. Och med ett relevant budskap finns det ingenting som slår telemarketing – eller “phone banking” som det också kallas – i fråga om resurseffektivitet. Vi har hjälpt organisationer att gå från 9% konvertering i köpt telemarketing till 17% konvertering inhouse. Vem som helst kan, när som helst, komma igång med Phonebank inom 15 minuter. Helt utan förkunskaper och oavsett storlek på organisationen.

Allt som behövs är 15 min

Inloggning

För att logga in, gå till er organistaion.phonebank.red.

Välj att använda vårt inloggningssystem, ert egna via en integration eller t.ex Bank-ID.

Ringuppdrag

Alla samtal finns kopplat till ett ringuppdrag. Sätt upp mål för ert ringande, se statistik om hur väl det går, välj hur ni vill ringa (se ”Samtal”) och välj vilken kontaktdata som ska synas när ni ringer.

Ringuppdrag kan även ha samma eller ett helt unikt manus.

Samtal

  • Välj att ringa Manuellt, samtalet genomförs då med egen telefon.
  • Ring via Växel, du fyller då in ditt telefonnummer och vår växel ringer upp dig och sedan kontakten.
  • Är ni flera som ringer samtidigt? Använd vår Auto-dialer, så fort någon svarar kopplas samtalet till en av de som ringer.

Ett verktyg för all typ av kampanj och verksamhet

Oavsett om det handlar om att övertyga väljare, genomföra undersökningar, rekrytera nya medlemmar, ringa lärlingar eller pågående utträden så kan Phonebank användas för både stora som små organisationer. Verktyget är självklart online-baserat och arbetet kan utföras mobilt – individuellt hemifrån eller i grupp (på ett t.ex ett kampanjcenter).

Exempel på användningsområden:

  • Övertyga väljare
  • Medlems- och registervård 
  • Rekrytering av nya medlemmar eller kunder
  • Hjälpa medlemmar att lokalt engagera sig
  • Påbörja en kontaktresa och öka mängden information medlemmen får utifrån hur aktiv medlemmen är via mejl eller sms efter samtal
  • Undersökningar
  • Mobilisering i samband med aktuell händelse, t.ex. varsel eller konflikt

TILLFÖRLITLIGT
Verktyget är beprövat genom miljontals samtal, GDPR-säkert, skalbart för komplexa organisationer och därmed pålitligt för den stora kampanjen.

ANPASSNINGSBART
Vi kan integrera mot system ni redan använder, för att minska administration och göra det hela lite enklare. Eller logga in med BankID.

KOMPETENT
Vi utvecklar mer än bara mjukvara – vi arbetar bara med progressiva aktörer och vågar påstå att vi bidrar till positiv samhällsutveckling.

Medlemmar som ringer medlemmar är fantastiskt. Vi har kunnat uppdatera kontaktuppgifter och föra god dialog samtidigt som vi kampanjat effektivt.

Gunn Elin Høgli, Fagforbundet

Anpassa och effektivisera

Vill ni som organisation effektivisera er verksamhet? Ett telefonsamtal är lika bra som ett fysiskt samtal. Vi hjälper er att nå fler personer – oavsett om man ringer hemifrån eller på jobbet, bekvämt och flexibelt helt enkelt.

Att skräddarsy lösningar är något vi är experter på, oavsett om det gäller mobilisering i en valrörelse, telemarketing eller lokal kampanj. Vi har hjälpt organisationer som Kommunal, Hyresgästföreningen, Elektrikerförbundet och Fagforbundet i Norge att uppmana medlemmar att gå och rösta i val, berätta om aktuella lokala händelser och att engagera sig i kampanjer.

Under miljoner genomförda samtal har även kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress till kontakter/medlemmar uppdaterats, ett nästan ovärdeligt mervärde av samtalen. 

För all typ av verksamhet kan en integration underlätta avsevärt mycket. Uppdateringar kan ske dagligen och ni håller då er medlemsdata uppdaterad, vi har API för integration mot tredje part och det går också att integrera med medlemsregister.

Med API kan vi integrera med medlemsregister så som Microsoft Dynamics.

Automatisk uppringning och fylligare statistik med auto-dialern

Oavsett hur ni använder verktyget blir allt tre gånger snabbare och bättre om ni använder vår så kallade auto-dialer. För att uppnå maximal effekt ser den virtuella telefonväxeln till att köa uppringda kontakter så att agenten (ringaren) kan klicka fram samtal efter samtal.

På så vis kan även fylligare statistik levereras – vi vet exakt vem som har ringt vem och när det skedde, samtalskvaliteten och samtalslängden.

Använd lokala nummer i er organisation, ni kan obegränsat med lokala eller nationella nummer samtidigt som svarsfrekvensen ökar. Dessutom är det möjligt att spela in samtal som görs via den virtuella telefonväxeln kan spelas in ifall du vill det. Inspelningen kan vara en viktig del av ert GDPR-arbete och för att kunna sluta avtal via telefon. 

Genom att använda vår auto-dialer så effektiviserar ni ert ringande upp till 3 gånger snabbare än att ringa manuellt.

Insamlade kontakter distribueras automatiskt till rätt ringuppdrag – och till rätt användare

Alla samtal kopplas till ett särskilt ringuppdrag, distribuerat via ringlistor ifrån vårt verktyg Toolbox. Det betyder att kontaktuppgifter kan samlas in ifrån nätet och att kontakterna automatiskt distribueras till rätt ringuppdrag – till rätt användare, vilket är en av flera fördelar med Toolbox.

Inga problem med GDPR eller tredje land

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer helt nya och större krav på hur personuppgifter hanteras. Vid brott mot GDPR riskerar man inte bara stora böter, man riskerar även förtroendet hos sina medlemmar eller kunder. Förr var det vanligt att ringa efter utskrivna papperslistor men nu när varje dataläcka leder till anmälning hos datainspektionen är det få som vågar riskera sin organisation på det sättet.

Vi håller såklart allt inom EU men erbjuder även exklusiv drift helt inom Sveriges gränser.

Du kan därför känna dig trygg med att vårt ringverktyg är designat från grunden för att vara kompatibelt med GDPR. Du har total kontroll över vem som får se vilken information och givetvis loggas varje samtal så du kan se vem som kontaktat vem och när.

Vårt avancerade rättighetssystem ser till att ringverktyget anpassas efter din organisation istället för att din organisation måste anpassas efter verktyget. Det är den stora skillnaden mellan ett verktyg som är designat för demokratiska medlemsorganisationer och ett verktyg som är designat för kommersiella företag: med ringverktyget Phonebank får du kontroll så du slipper ligga vaken och oroa dig över GDPR.

Vi har använt Phonebank under flertal valrörelser och märker effekten av det. Enkel onboarding till ett enkelt verktyg har gjort att vi kan fokusera på vad som är viktigt – medlemmen!

Katarina Berggren, Kommunal

Vi stöttar upp er telefonverksamhet – dagligen eller med jour

Vi hjälper såklart er organisation att bli experter på att ringa och tillsammans så ser vi till att ni maximerar er användning av verktyget. Vi erbjuder utbildningsmaterial i text, rörligt material och vi håller även själva i utbildningar för att höja kunskapsnivån enligt konceptet “train the trainers”.

Den mesta support vi ser är handhavandefel och det är positivt! Det kan vara läskigt med ny teknik och det är inget vi är ovana vid. Vi erbjuder kunnig, proffsig och snabb support via dedikerade e-postkanaler. Vi kan dessutom hjälpa till att utbilda så ni själva kan vara first-line-support – ett effektivt sätt att tillhandhålla resurser där vi backar upp er organisation vid behov.

Vi har tidigare integrerat och använt oss av olika sk “ticket system”. Vi är vana vid den typen av support och anpassar oss gärna efter er organisation för att kunna stötta snabbt och effektivt.

Vill du veta mer?