Toolbox.RED

En komplett verktygslåda för kampanjer

Oavsett om det är en samtalskampanj, en ringkampanj, eller en del av ordinarie verksamet är Toolbox.RED platsen där du styr och mäter organisationens arbete.

Toolbox.RED

Hjärtat i vårt ekosystem. Det vill säga plattformen som får våra metoder och verktyg att fungera. Med Toolbox hanterar vi all data som kommer in – oavsett om det är kontakter insamlade från nätet eller statistik från de aktiviteter som de andra verktygen genererar. Det är i detta system vi styr, övervakar och konfigurerar pågående kampanjer. En slags driftcentral med ett flertal olika funktioner och verktyg i ett. 

Servicefunktioner som push-notiser, e-post och SMS.

Vi kan meddela användare och kontakter på det sätt som är mest effektivt för kampanjen – det är bara att välja vilka mottagare som ska få meddelandet. Givetvis kan vi integrera med tredje part – vårt fokus är effektiv kommunikation oavsett vilka andra verktyg våra klienter vill använda sig av. 

Ett flexibelt rättighetssystem för komplexa organisationsträd.

Nyckeln till snabb och enkel kampanj är att kunna organisera de som gör jobbet. Som användare till våra verktyg kan unik behörighet ges – alltid baserat på vilka organisatoriska krav som föreligger. I praktiken betyder det att användare X kan ges access till funktion Y inom distriktet Q – självklart indelat efter olika behörighetsnivåer. På så vis slipper vi onödigt kostsamma installationer, trots att roller och behörigheter kan fördelas avancerat.

Skärmbild på inställningar för rättighetssystemet

Formulärbyggare för att samla in kontakter och automatiseringar för att aktivera dessa.

För att samla in kontakter online krävs ett formulär – detta konfigureras i Toolbox. För insamlade kontakter särskilda regler sättas upp, så att push-notiser, e-post och SMS automatiskt skickas ut. Vi kan även med API tillse att utomstående CRM automatiskt tilldelas data och kontakter. 

Kampanjvy och statistikverktyg för analys och insikt.

Dela upp arbetet i olika kampanjer för att få en överblick hur det går för olika delar av organisationen. Flera kampanjer kan samverka i systemet utan att överblick tappas. Och med vårt verktyg för statistik kan korsanalyser genomföras för att finna interaktionseffekter.

Kampanj-CRM med kartvy för hantering av kontakter.

Alla kontakter tilldelas olika taggar och värden – gång på gång beroende på hur ofta och i vilket syfte vi väljer att bearbeta dem (exempelvis via e-post) – och på så vis kan vi skapa olika typer av statiska och dynamiska listor. Självklart loggas alla kontakter och kontakter kan när som helst exporteras eller integreras via API.

Drift och administration av samtalskampanjer.

I Toolbox styrs de samtalskampanjer som pågår i våra andra verktyg. Från kampanj-CRM kan kontakter segmenteras i listor och tilldelas ett samtalsmanus för att därefter distribueras till rätt verktyg/uppdrag. Dessutom ges statistik i realtid, så att målsättningar och prestationer i samtalskampanjen kan följas upp löpande.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!